Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

Lugupeetud lapsevanemad

Annan lisaseletusi viimasel ajal üleskerkinud küsimuste valguses, mis puudutavad Jõhvi Lasteaiad tööd juhindudes Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest.
1. Jõhvi Lasteaiad majad ning rühmad on avatud ning nende töö korraldamisel lähtub Jõhvi vald eesmärgist tagada nii kaua kui võimalik normaalse (eriolukorra mõistes) elurütmi.
Lasteaedade täielik sulgemine halvab elutähtsaid teenuseid, sest lasteaialapsed ei saa reeglina üksi kodus olla. Jõhvis töötab 3 lasteaeda ja igas lasteaias on korraldatud oma valverühm, antud olukorras püüame välistada laste täiendava liikumise ja kindlustame koha lapsele valverühmas oma lasteaia asukoha järgi.
2.Kõigil lapsevanematel, kellel see on vähegi võimalik, tuleks jätta siiski lapsed koju. Tulenevalt eriolukorrast toimetame juhtumipõhiselt. Vanemad, kel sellist võimalust ei ole ning kelle lapsed on terved, võivad last lasteaeda viia, informeerides oma soovist Jõhvi Lasteaiad juhtkonda. Head lapsevanemad, kutsun Teid üles vastutustundlikule käitumisele ning palun tuua lapsi lasteaeda siis, kui muid võimalusi lapse hoidmiseks ei ole.
3. Haigeid ja haigustunnustega lapsi mitte lasteaeda viia.
4.Jõhvi vald tagab 24/7 lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Jõhvi vald ka kriisiajal tuleb inimesele vastu ning on võtab valverühma ka lapsi, kelle vanemad ei tööta ülalpool toodud ametikohtadel, kuid vajavad seda teenust. Ohtliku viiruse leviku tõttu meie ei saa, nagu varem, jätta lapsi vanavanemate hoolde, kuna vanemaealised inimesed on riskigrupis.
Antud teenusest huvitatud võivad pöörduda otse Jõhvi Lasteaiad direktori pr.Raili Oks poole (raili.oks@johvila.edu.ee, tel.58539310) või võtta minuga ühendust (aleksei.naumkin@johvi.ee, tel. 59116505). Jõhvi vallavalitsus (Jõhvi sotsiaalteenistuse lastekaitse spetsialistid) omavad pädevust asjaolude kontrollimiseks antud teenuse kontekstis.
Allpool on Haridus-ja Teadusministeeriumi vastused samateemalistele küsimustele:https://www.hm.ee/…/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-…

Lugupidamisega
Aleksei Naumkin
abivallavanem

Уважаемые родители!
Хотел бы дать разъяснения по части возникших в последнее вопросов по поводу детских садов Йыхви, руководствуясь советами Министерства образования и науки и Департамента здоровья.
1. Здания детских садов и группы открыты, и в организации их работы Йыхвиская волость исходит из целей обеспечить так долго, насколько это возможно, нормальный (учитывая особое положение) ритм жизни. Полное закрытие детских садов ухудшит качество жизненно важных услуг, поскольку дети не могут оставаться дома одни. В Йыхви работает три детских сада и в каждом из них организована дежурная группа. В данной ситуации мы пытаемся исключить дополнительные передвижения детей и определяем ребенка в дежурную группу по месту нахождения его детского сада.
2. Всем родителям, у кого есть такая возможность, необходимо оставить детей дома. Исходя из того, что сейчас действует особое положение, мы используем индивидуальный подход в каждом из случаев. Родители, у которых нет возможности оставаться дома с детьми при условии, что их дети здоровы, могут приводить детей в садик, уведомив об этом руководство детского сада. Дорогие родители, призываю вас быть ответственными и приводить детей в сад только в том случае, если возможности оставить их дома нет.
3. Заболевших детей и детей с любыми признаками недомогания просим в садик не приводить!
4. Волость Йыхви обеспечивает услугу круглосуточного пребывания детей в детском саду тем родителям, работа которых связана с обеспечением жизненно важных услуг круглосуточно (к примеру, полицейские, спасатели, медики и тд.), а также родителям, которые работают там, где необходимо оказывать услуги, связанные с коммунальными вопросами, социальными услугами, производством продуктов питания, продовольственными магазинами, транспортом и тд.). В сложное время Йыхви идет родителям навстречу и предоставляет возможность и тем родителям, которые не указаны в вашепредставленном списке, но которые остро нуждаются в этой услуге. Сейчас многие родители, вынужденные ходить на работу не могут оставить детей бабушкам, так как пожилые люди находятся в группе риска.
5. Заинтересованные в данной услуге (группе 24/7) могут обратиться напрямую к директору детских садов Райли Окс (raili.oks@johvila.edu.ee, tel.58539310) или напрямую ко мне (aleksei.naumkin@johvi.ee, tel. 59116505).
Волостная управа Йыхви (специалисты по защите детства социальной службы) имеют компетенцию для контроля ситуации в данном вопросе.
Ниже – ссылка Министерства образования и науки на информацию по данной теме
https://www.hm.ee/…/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koro…

С уважением,
Алексей Наумкин
Вице-старейшина Йыхви

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
Pildid Kontakt