Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

TÖÖPAKKUMINE


Jõhvi Lasteaiad 3 maja ootavad oma meeskonda avatud meele ja loova mõtlemisega uusi töötajaid!

1. Pilootprojekti "Professionaalne EESTIKEELNE ÕPETAJA vene õppekeelega rühmas"

Vene õppekeelega 3–7-aastaste laste rühmas on lisaks rühmaõpetajatele eesti kõnekeelne õpetaja (projekti raames).

Kandideeriv õpetaja peab valdama eesti keelt emakeelena või C1 tasemel, täitma eestikeelse õpetaja keeleoskuse ja kvalifikatsiooninõuded.

Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele või omandab kandideerija kõrgharidust Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi või Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või Tallinna või Tartu Ülikoolis eesti keel teise keelena/võõrkeelena erialal või vastab kandideerija kvalifikatsioon haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja lisaks läbib ta käesoleva projekti raames koolituse vähemalt 4 EAP ulatuses.

Kasuks tulevad lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keele õpetamise, meeskonnatöö ja lapsevanematega koostöö edendamise kogemused.
 

2. EESTI õppekeelega rühma ÕPETAJA

Sind ootab rõõmsameelne, loominguline ja õpihimuline lasteaiapere ning looduslähedane ja arenev õpi-kasvukeskkond.

Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.
 

3. VENE õppekeelega rühma ÕPETAJA

Meil on Sulle pakkuda töökoht lasteaias, kus põnevust ja rõõmu jätkub küllaga igasse päeva. Koos viime ellu põnevaid projekte ja toetame lapsi nende suureks saamise teel.

Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

4. LOGOPEED EESTI õppekeelega rühma lastele

Ootame oma ägedasse ja rõõmsasse meeskonda just sind, kõige lastekesksem ja innovaatilisem logopeed!

Kandidaadil on eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded, erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

 

5. EESTI õppekeelega rühma LIIKUMISÕPETAJA

Ootame Sind, rõõmsameelne, lapsesõbralik ja aktiivne õpetaja!

Sinu ülesandeks oleks liikumisalase õppe- ja kasvatustöö planeerimine, läbiviimine, laste turvalisuse tagamine, dokumentatsiooni täitmine ELIIS keskkonnas ja koostöö erinevate huvigruppidega (lapsevanemad, töökaaslased jt).

Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.
 

6. ASSISTENT EESTI õppekeelega rühma

Oled sobiv kandidaat, kui sul on pedagoogiline/lapsehoidja vms haridus või õpid vastaval alal, oled avatud meele ja koostöövõimega. Arvame, et tööl peab olema palju rõõmu, iseseisvust, uusi põnevaid väljakutseid ja toetav meeskond. Soovime Sulle kõike seda pakkuda meie juures.

 

Tööülesanded:

 1. õppe-ja kasvatustöö planeerimine, elluviimine ja analüüsimine,

 2. tegevuskava planeerimine,

 3. lastevanematega suhtlemine,

 4. huvitud projekti-ja õuesõppest ning tehnoloogia lõimimisest õppetöösse,

 5. sündmuste ja tähtpäevade korraldamine ning läbiviimine.

Sinult ootame:

 1. vastavust õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,

 2. iga lapse arengu toetamise oskusi ja soove, lapsest lähtumist,

 3. head suhtlemisoskust ja soovi olla osa meeskonnast,

 4. loomingulisust, tahet ja oskusi toetada iga lapse arengut ja huvi maailma vastu,

 5. avatust, uuendusmeelsust, head kohanemisvõimet, mängulisust ja valmisolekut õppida,

 6. motiveeritust ja professionaalsust,

 7. õpetajatööks vajalikke pädevusi sh vastavust kvalifikatsiooninõuetele või eelkoolipedagoogilise hariduse omandamist.

Omalt poolt pakume

 1. toetavat, innustavat, lahendustele keskenduvat ja inspireerivat meeskonda,

 2. eneseteostamise võimalust, olles kaasatud lasteaia arengusse,

 3. tähenduslikku ja mitmekülgset tööd,

 4. erialast enesetäiendamise võimalust,

 5. paindlikku töökorraldust.

Kandideerimiseks palume esitada CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad 13. juuniks 2021 e-posti aadressile rutt.koster@johvila.edu.ee . Informatsioon personalijuhi telefonil 5205441 ja kodulehel http://www.johvila.edu.ee/


 


 

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt