Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

TÖÖPAKKUMINE (uus!)

Jõhvi Lasteaiad 3 maja ootavad oma meeskonda avatud meele ja loova mõtlemisega uusi töötajaid!

EESTI õppekeelega rühma ÕPETAJA

Sind ootab rõõmsameelne, loominguline ja õpihimuline lasteaiapere ning looduslähedane ja arenev õpi-kasvukeskkond.

Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele. Riigikeeleoskus C1.

LOGOPEED EESTI  õppekeelega rühma lastele

Ootame oma ägedasse ja rõõmsasse meeskonda just sind, kõige lastekesksem ja innovaatilisem logopeed!

Kandidaadil on eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded, erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse. Riigikeeleoskus C1 (eesti).

ASSISTENT EESTI õppekeelega rühma

Oled sobiv kandidaat, kui sul on pedagoogiline/lapsehoidja vms haridus või õpid vastaval alal, oled avatud meele ja koostöövõimega. Arvame, et tööl peab olema palju rõõmu, iseseisvust, uusi põnevaid väljakutseid ja toetav meeskond. Soovime Sulle kõike seda pakkuda meie juures. Töö 1+2 süsteemis (õpetaja, assistent ja õpetaja abi), riigikeeleoskus C1.

 

Tööülesanded:

 1. õppe-ja kasvatustöö planeerimine, elluviimine ja analüüsimine,

 2. tegevuskava planeerimine,

 3. lastevanematega suhtlemine,

 4. huvitud projekti-ja õuesõppest ning tehnoloogia lõimimisest õppetöösse,

 5. sündmuste ja tähtpäevade korraldamine ning läbiviimine.

Sinult ootame:

 1. vastavust õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,

 2. iga lapse arengu toetamise oskusi ja soove, lapsest lähtumist,

 3. head suhtlemisoskust ja soovi olla osa meeskonnast,

 4. loomingulisust, tahet ja oskusi toetada iga lapse arengut ja huvi maailma vastu,

 5. avatust, uuendusmeelsust, head kohanemisvõimet, mängulisust ja valmisolekut õppida,

 6. motiveeritust ja professionaalsust,

 7. õpetajatööks vajalikke pädevusi sh vastavust kvalifikatsiooninõuetele või eelkoolipedagoogilise hariduse omandamist.

Kandideerimiseks palume esitada CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad 1. augustiks  2022 e-posti aadressile rutt.koster@johvila.edu.ee . Informatsioon personalijuhi telefonil 5205441 ja kodulehel http://www.johvila.edu.ee/


 


 


 

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt