Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

Tööpakkumine: EESTI õppekeelega rühma ÕPETAJA

Jõhvi Lasteaiad 3 maja ootavad oma meeskonda avatud meele ja loova mõtlemisega uusi töötajaid!

EESTI õppekeelega rühma ÕPETAJA

Sind ootab rõõmsameelne, loominguline ja õpihimuline lasteaiapere ning looduslähedane ja arenev õpi-kasvukeskkond.

Kandideeriva õpetaja kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuetele. Riigikeeleoskus C1.

Tööülesanded:

 1. õppe-ja kasvatustöö planeerimine, elluviimine ja analüüsimine,

 2. tegevuskava planeerimine,

 3. lastevanematega suhtlemine,

 4. huvitud projekti-ja õuesõppest ning tehnoloogia lõimimisest õppetöösse,

 5. sündmuste ja tähtpäevade korraldamine ning läbiviimine.

Sinult ootame:

 1. vastavust õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,

 2. iga lapse arengu toetamise oskusi ja soove, lapsest lähtumist,

 3. head suhtlemisoskust ja soovi olla osa meeskonnast,

 4. loomingulisust, tahet ja oskusi toetada iga lapse arengut ja huvi maailma vastu,

 5. avatust, uuendusmeelsust, head kohanemisvõimet, mängulisust ja valmisolekut õppida,

 6. motiveeritust ja professionaalsust,

 7. õpetajatööks vajalikke pädevusi sh vastavust kvalifikatsiooninõuetele või eelkoolipedagoogilise hariduse omandamist.

Kandideerimiseks palume esitada CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad  e-posti aadressile rutt.koster@johvila.edu.ee . Informatsioon personalijuhi telefonil 5205441 ja kodulehel http://www.johvila.edu.ee/

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt