Lasteaed Pillerkaar

25.04. - 29.04.2022 nädalainfo

25.04.2022
25.-29.04.2022

 

25.04.2022

 

27.04.2022


Hoolekogu koosolek
Südamenädal. (TEL) Terviseteemalised tegevused.Terviseedendaja vestlused teemal „Terve süda!”Terviseedendaja vestlused hügieenist.

ZOOM-is kell 16.00
Kõik rühmad

 

Töökad siilid, Osavad oravad, Julged jänesed

Pärast pildistamist. Sõbralikud karud, Lahked liblikad

S. Bork, R. Oks
rühmaõpetajad

 

terviseedendaja

 

terviseedendaja

26.04.2022

Tervisejooks Jõhvi pargis

Osavad oravad

kell 10.00

rühmaõpetajad

26.04.2022

Ervin Lillepea Teatri etendus „Siili kasukas”

Õues

kell 9.20

rühmaõpetajad

26.04.2022

Pedagoogide infotund

Kell 13.15

saali rõdul

õppealajuhataja

26.04.2022

Lastevanemate koosolek

Nutikad rebased

õues kell 17.00

rühmaõpetajad

27.04.2022

Pildistamine (KUMA foto)

8.00-13.00

õppealajuhataja, rühmaõpetajad

27.04.2022

Ümarlaud Jõhvi Põhikooli õpetajatega

Jõhvi Põhikoolis kell 13.00

Töökate siilide rühmaõpetajad, õppealajuhataja

27.04.2022

Lastevanemate koosolek

Sõbralikud karud

õues kell 17.00

rühmaõpetajad

28.04.2022

Keelekohvik

Kell 13.30

õppealajuhataja

29.04.2022

Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine

Töökad siilid

muusikaõpetaja, rühmaõpetajad

29.04.2022

Meistriklass Õpetajalt õpetajale. Teema: õuesõpe. Iga rühm tutvustab õuesõppe tegevusi.

Meediatoas kell 13.15

õppealajuhataja, rühmaõpetajad

Rühmad

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt