LASTEAED SIPSIK

21.03. - 25.03.2022 nädalainfo

22.03.2022

Ülemaailmne veepäev

Õppetegevused vastavat rühma ürituste plaanile

rühmaõpetajad

23-24.03.2022

HTM koolitus „Eesti keelne õpetaja vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse rühmas II”

II moodul

HTM

27.03.2022

Rahvusvaheline teatripäev

 

 

Lasteteatri etendused

Teatrihommikud

rühmaõpetajad

muusikaõpetaja

21.03 – 25.03.2022

Arenguvestlused õpetajatega

Toimub plaani järgi

õppealajuhataja

Rühmad

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt