Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

Jõhvi Lasteaiad

Jõhvi Lasteaiad on koolieelne lasteasutus, mille põhieesmärk on võimaldada Jõhvi valla haldusterritooriumil alaliselt elavate koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduste omandamist. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist lähtudes individuaalsuse arvestamisest.

Jõhvi Lasteaiad moodustati 1. jaanuaril 2013 kolme Jõhvi lasteaia ühendamise baasil: Lasteaed Pillerkaar, Lasteaed Kalevipoeg ja Lasteaed Sipsik.

Lasteaiad on ühendatud ühise juhtimise alla. Kokku tegutseb 30 rühma, milles kohti 550-le lapsele. Jõhvi Lasteaiad eripäraks on juhtimisstruktuur. Kolme maja peale on 1 direktor, 1,75 ametikohta majandusjuhatajat, 1 personalijuht-asjaajaja. Õppealajuhtajad on igas majas eraldi. See loob lasteaedades konkurentsivaba õhkkonna ja soodustab koostööd.

Kalevipoja majas töötab 12 rühma, millest 8 rühma on eesti õppekeelega, 1 rühm on keelekümblus rühm,  2 rühma töötab  pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" alusel ning 1 rühm on venekeelne tasandusrühm. Kalevipoja majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega. Kalevipoja maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2007.a. Lasteaed on liitunud programmiga "Kiusamisest vabaks!". Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid. Lastega tegeleb ka eripedagoog - mänguterapeut.

Sipsiku majas töötab 12 rühma, millest 6 rühma on eesti õppekeelega, 2 rühma vene õppekeelega, 3 rühma töötavad  pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" alusel ning 1 rühm on keelekümblusrühm. Sipsiku majas tegeldakse laste ettevõtlikku hoiaku arendamisega. Sipsiku  maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2009.a. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid. Lastega tegeleb ka eripedagoog - mänguterapeut. Lasteaed on liitunud programmiga "Kiusamisest vabaks!".

Pillerkaare majas töötab 6 rühma, millest 4 rühma on eesti õppekeelega, 1 on keelekümblusrühm ja 1 pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" rühm. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid. Lastega tegeleb ka eripedagoog - mänguterapeut. Lasteaed on liitunud programmiga "Kiusamisest vabaks!". Pillerkaare maja asub looduskaunis kohas. Kõrval asuv park pakub võimalusi läbi viia tervist edendavaid üritusi. Pillerkaare maja on tähelepanuväärse arhitektuurilahendusega nurkadeta hoone, kus igal rühmal on sissepääs ja mänguala. Õppetegevusi aitavad mitmekesistada muusika- ja meediatuba. Õuealal on erinevate kasutusvõimalustega mängu- ja spordiväljak, väike jalgpalli ja korvpalliväljak ning kaevud, millest saab sooja ilmaga vett välja pumbata.

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt