LASTEAED SIPSIK

Lasteaed Sipsik

Sipsiku majas töötab 12 rühma, millest 7 rühma on eesti õppekeelega, 1 rühm vene õppekeelne, 3 rühma töötavad  pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" alusel ning 1 rühm on keelekümblusrühm. Sipsiku majas tegeldakse laste ettevõtlikku hoiaku arendamisega. Sipsiku  maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2009.a. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid. Lastega tegeleb ka eripedagoog - mänguterapeut. Lasteaed on liitunud programmiga "Kiusamisest vabaks!".
Sipsiku maja
 

Rühmad

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt