Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

Osalustasu maksmisest vabastamine või vähendamine TÄHTAEG 20.08.2020

 
  • Osalustasu maksmisest vabastamist võimaldatakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) ning raske ja sügava puudega lastega peredele.
  • NB!  lasterikka pere soodustusele on õigus ühel vanemal, eestkostjal või hooldajal, kes kasvatab peres kolme või enamat lapsetoetust saavat last.
  • Toimetulekuraskustega pered ning raske ja sügava puudega lastega pered vabastatakse 100 % ulatuses. Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud ülemmäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.
  • Osalustasu maksmisest vabastamise või vähendamise taotlemine toimub e-keskkonna ARNO kaudu (juhend)
  • Otsuse osalustasust osalise või täielikult vabastuse kohta teeb Jõhvi vallavalitsus. Vallavalitsus rakendab soodustust selle andmise aluseks olevate asjaolude teatavaks saamisele järgnevast kuust ja lõpetab soodustuse andmise asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

Alus: Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord

Kuna arved esitatakse kuu alguses, siis palume lapsevamaid esitada taotlused kuu 20. kuupäevaks (näiteks kui lapsevanem esitab taotluse jaanuari kuu enne 20. kuupäeva, siis soodustus kajastatakse juba veebruari kuu arves, kui esitab peale 20. jaanuari siis soodustus kajastatakse märtsi kuus jne).

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt