LASTEAED KALEVIPOEG

Lasteaed Kalevipoeg

Kalevipoja majas töötab 12 rühma, millest 7 rühma on eesti õppekeelega, 1 rühm on osaline keelekümblus ja 4 rühma on vene õppekeelega - millest 1 on tasandusrühm. Kalevipoja majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja on liitutud projektiga „Ettevõtlik kool“. Kalevipoja maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2007.a. Selles majas töötab laste loovuse arendamiseks käsitööõpetaja. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid.
Kalevipoja maja
 

Rühmad

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt