LASTEAED SIPSIK

Lasteaed Sipsik

Sipsiku majas töötab 12 rühma, millest 5 rühma on eesti õppekeelega, 6 rühma vene õppekeelega ning 1 keelekümblusrühm. Sipsiku majas tegeldakse laste ettevõtlikkuse arendamisega ja on liitutud projektiga „Ettevõtlik kool“. Sipsiku  maja kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 2009.a. Laste kõneravi teostavad nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele logopeedid.
Sipsiku maja
 

Rühmad

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt