Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord

JÕHVI VALLAVALITSUS MÄÄRUS 20. juunil 2006.a. nr 10

Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

http://www.johvi.ee/?q=node/697

   Lasteaiast lahkumine
Kirjeldus

Lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja:

  • kui laps jõuab koolikohustuslikku vanusesse ja läheb kooli;
  • lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  • tervislikel põhjustel arsti ettepanekul;
  • kui lapsevanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja osalustasu;
  • kui laps on ette teatamata puudunud üle ühe kuu.
Õigusaktid

Jõhvi valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vajalikud sammud
  1. Sisenege ID-kaardi  või mobiil-ID abil ARNO keskkonda
    https://piksel.ee/arno/johvi/avaleht) 
  2. Avalehel jaotises Minu lapsed on lasteaiaealiste laste järel taotluste nupud. Valige palun taotlus „Lasteasutusest lahkumine"
  3. Täitke ja esitage taotlus;

NB! Vanemal tuleb koha kasutamise lõpetamisest vähemalt  14 päeva ette teatada.

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE
Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt